Üdvözöljük a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány weboldalán

Szervezet hivatalos neve:
Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány

Szervezet adószáma:
19306407-1-15

A szervezet címe:
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 B

 

Az Alapítvány célja:

1. Az Alapítvány általános céljai a IV. pont 1. alpont keretében

a)A KEKVA. tv. 1 mellékletében meghatározott közérdekű célnak minősülő közfeladat ellátása és ezen alapítványi célok forrásának megteremtése érdekében vagyonkezelés, mint jövedelemtermelő és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység;

b)a felsőoktatási és köznevelési tevékenység elősegítése;

c)a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések elősegítése;

d)az alapítványi célok eléréséhez szükséges oktatási, művészeti, képzési és ösztöndíj feltételek elősegítése;

e)világszínvonalú egyetemi és egyetemen kívüli képzés, kutatás és művészeti tevékenység elősegítése;

f)a magyar és közép-európai művészeti, értelmiségi és társadalmi vezető réteg kiművelése, megtartása és gazdasági megerősítése;

g)ösztöndíjak, valamint működési és fejlesztési finanszírozási igények elbírálása, és ezek alapján a finanszírozási szükségletek biztosítása és elősegítése – különösen az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás révén az Nftv-ben, végrehajtási rendeleteiben és a KEKVA tv-ben meghatározottak alapján.

2. Az Alapítvány egyedi céljai:

a)az Egyetem, mint kedvezményezett alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása, illetve intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás révén az Nftv-ben, végrehajtási rendeleteiben és a KEKVA tv-ben meghatározottak alapján –, amely fenntartói jog – beleértve az Egyetem jogutód intézményeinek fenntartói jogát is – tovább át nem ruházható;

b)– az Egyetemnek a kutatás és az oktatás tartalmával és módszereivel kapcsolatban, az Alaptörvényben és a KEKVA tv.-ben biztosított önállóságát nem sértve – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerint gyakorolja a tulajdonost a polgári jog alapján megillető jogokat;

c)a IV. pont 1. alpontban meghatározott Egyetemen kívül más oktatási, kutatási, kulturális egyéb intézmény, tánc- és mozgásművészeti intézmények, -képzőhelyek és kapcsolódó intézményeinek fenntartása (a továbbiakban: egyéb intézmény): oktatási, művészeti, kutatási, kulturális intézmény tulajdonosi, fenntartói jogainak, vagy az oktatási, kutatási, kulturális intézmény fenntartói jogát gyakorló szervezet feletti tulajdonosi jogok, vagy döntő befolyás gyakorlása, mindezekhez kapcsolódóan a finanszírozási, személyi és szervezeti működési feltételek meghatározása és elősegítése;

d)kutatási, oktatási és művészeti tevékenység elősegítése az Egyetemen, és más intézményekben;

e)az Egyetemmel, az Alapítvány által fenntartott, irányított más szervezettel, intézménnyel hallgatói vagy foglalkoztatotti jogviszonyban álló, továbbá ezen szervezetekbe tanulmányi, művészeti, kutatási céllal érkező hallgatók és foglalkoztatottak tanulmányainak, alkotó munkájának és kutatásainak végzéséhez, valamint ezen szervezetek hallgatói és foglalkoztatottjai külföldi tanulmányaihoz, alkotó munkájukhoz, kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történő elősegítése;

f)együttműködés határon túli – magyar – egyetemekkel, azok fenntartóival;

g)közreműködés a térség gazdasági, társadalmi, értelmiségi és művészeti szereplőivel történő kapcsolatok kiépítésében;

h)kapcsolattartás és együttműködés más külföldi, felsőoktatási intézményekkel és az azokat működtető fenntartókkal, alapítványokkal.

Az Alapítvány közérdekű célja: az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata, a KEKVA tv. 5. § (2) bekezdésében és az alapító okirat 2.5. pontjában meghatározott tevékenységek.